top of page
Asbestattest

Asbestattest

Vanaf 23 november 2022 is in Vlaanderen een eigenaar bij de verkoop of overdracht van een gebouw ouder dan 2001 verplicht om over een asbestattest te beschikken.

Vanaf 2027 is er een generieke verplichting om te beschikken over een asbestattest voor alle gemeenschappelijke delen van gebouwen in Vlaanderen ouder dan 2001 (dus niet enkel in het kader van een overdacht). En vanaf 2032 geldt deze generieke verplichting ook voor alle gebouwen in Vlaanderen ouder dan 2001. 

Het asbestattest is een inventaris van asbesthoudende materialen op basis van een visuele inspectie aangevuld met monsternames van asbestverdachte materialen. Dit wordt uitgevoerd overeenkomstig het protocol van de OVAM.

Onze deskundigen beschikken over een ruime en jarenlange ervaring in het opstellen van asbestinventarisaties.

bottom of page