top of page
Asbestattest

Asbestattest

Vanaf 23 november is het verplicht over een asbestattest te beschikken voor de verkoop van een gebouw ouder dan 2001. Het asbestattest is een inventaris van asbesthoudende materialen op basis van een visuele inspectie aangevuld met monsternames van asbestverdachte materialen. Dit wordt uitgevoerd overeenkomstig het protocol van de OVAM.

bottom of page