top of page

Achtergrondinformatie

 • Wilt u meer uitleg over sloopopvolgingsplannen? Wilt u de wetgeving raadplegen?
  Vind meer info op www.tracimat.be
 • Wetgeving rond asbest
  Federale overheid Voor algemene info over asbest en de federale wetgeving: Vlaamse overheid Voor algemene info over asbest en de Gewestelijke wetgeving en het Vlaamse afbouwbeleid van asbest: Brusselse overheid Voor algemene info over asbest en de Brusselse wetgeving en de procedures voor de aanvraag van een vergunning voor asbestverwijdering in het Brusselse Gewest:
 • Brochures en rapportage rond asbest en sloopopvolging
  Scholenrapport OVAM Een studie over asbest in scholen aan de hand van een steekproef in 300 scholen. Veronique Vanzeir, operationeel manager, is medeauteur. Beslissingsboom leien en golfplaten: Constructiv dossier asbest en vervangingsvezels: Tracimat: wat moet u weten als bouwheer: Tracimat: wat moet u weten als architect:
 • Asbestverwijderaar gezocht?
  Om een lijst van erkende asbestverwijderaars te raadplegen.
 • Subsidies voor asbestverwijdering in Vlaanderen
  In het Vlaamse Gewest zijn heel wat initiatieven voor ondersteuning van asbestverwijdering. Vind je niet wat je zoekt, contacteer dan zeker je gemeente of intercommunale voor meer informatie.
 • Wat is asbest?
  Tot de jaren tachtig was asbest, een vezelachtig materiaal dat sterk, goedkoop, slijtvast en hittebestendig is, erg populair. Asbest werd zowel in woningen als in de industrie gebruikt: golfplaten, leien, bloembakken, isolatie rond verwarmingsbuizen, dichtingen, .... Vanaf 2001 werd het gebruik van asbest verboden. Toch vinden we nog steeds asbesthoudende materialen terug.
 • Wat is de historiek van asbest?
  Asbest werd al in de klassieke oudheid gebruikt. De aanvang van de moderne asbestindustrie situeert zich rond 1800 toen in Italië de asbesttextielindustrie ontstond. Vanaf het einde van de jaren ’70 werkt de federale overheid aan de invoering van beschermende maatregelen. In 1978 werden de gevaarlijkste manipulaties en toepassingen verboden. Geleidelijk aan legde de overheid - onder invloed van de Europese regelgeving- meer preventiemaatregelen op voor werken met asbest en werden er blootstellingsgrenzen vastgesteld. Het Koninklijk Besluit (KB) van 3 februari 1998 beperkte grotendeels het op de markt brengen, de vervaardiging en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest).
 • Wat zijn de gezondheidsrisico's van asbest?
  Asbest vormt alleen een risico als er vezels vrijkomen die worden ingeademd. Het inslikken van asbestvezels is volgens de heersende inzichten niet gevaarlijk. Asbestvezels kunnen splitsen in kleine, niet met het blote oog waarneembare vezels. Die komen in de lucht terecht en worden ingeademd. Ze dringen zeer diep in de longen door en kunnen ernstige ziekten veroorzaken zoals asbestose (bindweefselvorming rond asbestvezels in het longweefsel zodat zuurstofuitwisseling moeilijker verloopt), longkanker of mesothelioom (een zeldzame vorm van kanker aan het long- of buikvlies die dodelijk is en die gerelateerd wordt aan asbestblootstelling). Typisch bij asbestaandoeningen is de lange latentietijd die gemiddeld dertig tot veertig jaar bedraagt en afhankelijk is van de dosis en de blootstellingsperiode.
 • Toepassingen en herkennen van asbest
  Leien, golfplaten, remblokjes, vloerbe­dekking, laboratorium­materiaal, pijpen, vloei­stoffilters, gasmaskers, isolatiemateriaal ...: het zijn maar enkele voor­beelden van de dui­zenden producten waarin tot eind vorige eeuw asbest werd verwerkt. Dat asbest zo populair werd, is helemaal niet vreemd. Het is niet zeldzaam, laat zich vrij makkelijk opdelven en is goedkoop. De vezel bezit ook een reeks wonderlijke deugden: hij is hittebestendig, onbrandbaar, slijtvast, ther­misch en akoestisch isolerend en gemak­kelijk te bewerken.

Asbest & gevaarlijke vezels

bottom of page