top of page
asbestinventaris

Gebruikersinventaris of visuele inventaris

Deze inventaris is verplicht voor elke werkgever en heeft als doel werknemers te beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan asbest. Stonefish lijst in het gebouw alle asbesthoudende materialen op. Het blootstellingsrisico’s wordt geëvalueerd. Aangezien het gebouw nog in gebruik is, mag er geen schade worden toegebracht. Voor de inspectie en staalname gaat Stonefish dus niet destructief te werk.

bottom of page