top of page
asbestinventaris

Visuele inventaris volgens de Codex

De Codex welzijn op het werk verplicht werkgevers al sinds 1995 een asbestinventaris op te maken voor werkplaatsen met als doel werknemers te beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan asbest.

Deze inventaris beantwoordt aan de verplichtingen opgenomen in titel 3 betreffende asbest van boek VI van de codex over het welzijn op het werk; ze geeft een opsomming van de asbestverdachte toepassingen en materialen, aanwezig in alle delen van de gebouwen, machines, installaties, beschermingsmiddelen en alle andere uitrustingen die zich op de werkplaats bevinden, die zichtbaar en toegankelijk zijn en brengt de blootstellingsrisico’s in kaart. Tevens bevat deze inventaris een advies naar beheer en verwijdering.

 

Dit wil zeggen dat de delen van gebouwen, machines en installaties die niet zichtbaar zijn en/of moeilijk bereikbaar zijn en die onder normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot een blootstelling aan asbestvezels, niet worden opgenomen in de inventaris. Een intact materiaal, dat onder normale omstandigheden niet beroerd wordt, zal niet worden beschadigd voor een monstername.

Nota: Dit type inventaris is niet geschikt voor het uitvoeren van werken. Indien u een inventaris wil met het oog op renovatie of sloop, hebt u een destructieve inventaris (of in sommige gevallen een sloopopvolgingsplan) nodig.

Onze deskundigen beschikken over een ruime en jarenlange ervaring in het opstellen van asbestinventarisaties.

bottom of page