top of page
asbestinventaris

Gebruikersinventaris of visuele inventaris

Stonefish inventariseert alle asbesthoudende materialen in uw woning en maakt een evaluatie van de blootstellingsrisico's. Deze inventarisatie gebeurt op basis van een visuele controle. Stonefish gaat dus niet destructief te werk. Indien nodig kunnen er bijkomstig  ook stalen genomen en geanalyseerd van blootliggende verdachte materialen. Stonefish bezorgt u een gedetailleerd rapport met alle resultaten.

 

Met een asbestinventaris weet u waar er asbesthoudende materialen in uw huis aanwezig zijn en kan u met kennis van zaken de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.  Er zijn 2 typen van inventarissen. De gewone (wettelijke of visuele) asbestinventaris gaat op basis van een visuele inspectie in kaart brengen of en welke asbest er in en rond uw woning aanwezig is. Deze inventaris geeft een goed beeld van wat er zichtbaar aanwezig is aan asbest, in welke staat deze zich bevindt en of er risico’s aan verbonden zijn. Deze inventaris is echter niet geschikt bij geplande werken. Hiervoor hebt u een destructieve inventaris nodig. Voor sommige asbestverdachte materialen is het nodig om een staal te nemen en dit te laten analyseren in een labo om uitsluitsel te geven. Dit om de eenvoudige reden dat er bij bepaalde bouwmaterialen visueel geen onderscheid kan gemaakt worden tussen asbesthoudende en asbestvrije varianten.

 

Er is voorlopig nog geen verplichting om een asbestinventaris bij een woning te hebben. Dit zal veranderen in 2022, in eerste instantie enkel bij de verkoop van woningen. Uiterlijk in 2032 moet er voor elke woning met bouwjaar voor 2001 een asbestinventaris voorhanden zijn. Ondanks dat er momenteel nog geen inventarisatieverplichting is, is het voor kopers van een woning zinvol om goed geïnformeerd te zijn rond aanwezigheid van asbest zodat bij de bepaling van de aankoopprijs de eventuele verwijderingskosten ingecalculeerd kunnen worden.

bottom of page