top of page

PAK Test

 

Om te bepalen of uw monsters van roofing, asfalt of andere bitumineuze materialen poly-aromatische koolwaterstoffen (PAKs) bevatten, kan u beroep doen op onze diensten.

Deze bepaling doen we aan de hand van een PAK-test, conform de proefmethode uit het Ministerieel Besluit m.b.t. het “Eenheidsreglement gerecycleerde granulaten”.

Alvorens de test uit te voeren wordt elk staal gedroogd en met een borstel schoongemaakt om stof en zand te verwijderen. Indien nodig wordt het monster gebroken of verpulverd tot meerdere segmenten, om zo een groter oppervlak te beslaan.

Het monster wordt op een plat vlak uitgespreid en volledig en homogeen besproeid met een “PAK spraytest” spuitbus. Vervolgens laten we het monster minimaal drogen.

Wanneer de fragmenten van het monster helder wit gekleurd blijven is het niet PAK-houdend. Wanneer de fragmenten een geelachtige verkleuring vertonen is het mogelijk PAK-houdend. Deze fragmenten worden dan ter bevestiging in een verduisterde ruimte blootgesteld aan UV-licht (golflengte van 366 nm). Indien dit aanleiding geeft tot UV-fluorescentie is de aanwezigheid van PAK’s bevestigd.

bottom of page