top of page
Sloopopvolgingsplan

Sloopopvolgingsplan (SOP)

Wanneer u in het Vlaamse Gewest renovatie- of sloopwerken plant, is het soms verplicht om een sloopopvolgingsplan toe te voegen aan uw omgevingsvergunning. De opmaak van het sloopopvolgingsplan is verplicht in het kader van de vergunningsaanvraag ingeval dat de omvang van het gebouw > 1000 m³ bij niet-residentieel gebruik of > 5000 m³ bij residentieel gebruik. Het sloopopvolgingsplan (sloopinventaris) omvat eveneens een asbestinventaris. Het doel van deze maatregel is het selectief slopen van gebouwen stimuleren om zo tot meer hoogwaardige afvalstoffen te komen tijdens de sloopwerken.


Los van de verplichte sloopinventarisatie bij een omgevingsvergunning, kan de bouwheer ook gebruik maken van het vrijwillige systeem opgezet door Tracimat. Tracimat is de enige erkende sloopbeheerorganisatie. Wanneer een sloopopvolgingsplan goedgekeurd werd door Tracimat en het gebouw selectief gesloopt werd, kan het puin aangeboden worden bij de breker als puin met een laag milieurisicoprofiel, wat goedkoper verwerkt kan worden dan puin met een hoog milieurisicoprofiel. Zeker bij grotere sloopwerken kan intekenen in het Tracimat traject, kosten-baten erg interessant zijn.


Stonefish stelt voor u een sloopopvolgingsplan (SOP) op die u kan toevoegen aan uw omgevingsvergunning. Ook kan Stonefish uw SOP indienen bij Tracimat. Het Stonefish team bestaat uit ervaren Tracimat deskundigen met jarenlange ervaring in asbestinventarisatie en -analyse.

bottom of page