top of page
Staalname van astbestverdacht materiaal

Staalname van asbestverdacht materiaal door Stonefish

Een staalname dient steeds op een veilige manier te gebeuren voor mens en omgeving. Bovendien is het van essentieel belang dat het staal representatief is, om tot een correcte conclusie te komen over het asbesthoudend karakter van een toepassing.

Bij risicovollere toepassingen, niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen (Gipsisolatie rond leidingen, pleisterwerk, …) en materialen met lage concentraties aan asbest, is het sterk aangeraden om de staalname door iemand met de nodige expertise te laten uitvoeren zodat de staalname op een correcte en veilige manier gebeurt.

Ook voelen sommigen mensen zich niet comfortabel om de staalname zelf uit te voeren.

Indien u wenst  komt één van onze Stonefish deskundigen ter plaatse om op een veilige en representatieve manier een staal te nemen van asbestverdachte materialen; om deze vervolgens te laten analyseren in ons laboratorium.

bottom of page